Статті

Якісне знезараження виробів медичного призначення одноразового і багаторазового використання, відпрацьованих матеріалів.

Розуміння важливості правильного проведення дезінфекції , ДСО і стерилізації  одна з умов налагодження санітарно-епідеміологічного режиму в ЛПЗ. Ефективне знезараження виробів медичного призначення (ВМП) займає вагоме місце у передачі інфекції парантеральним шляхом.

Стадіями знезараження виробів медичного призначення є дезінфекція, перед стерилізаційне очищення та стерилізація. Предмети навколишнього середовища класифікують за критеріями ризику перенесення ВЛІ:

 • Низький ризик (некритичні предмети)- предмети, що контактують зі здоровою шкірою,що не контактують зі слизовими. Спосіб деконтамінації - очищення або дезінфекція низького рівня.
 • Середній ризик (напівкритичні предмети)- устаткування, що контактує зі слизовими або ушкодженою шкірою. Спосіб деконтамінації - очищення з подальшою дезінфекцією середнього або високого рівня.
 • Високий ризик (критичні предмети)- предмети, що проникають у стерильні тканини,зокрема в порожнини тіла і судинні системи. Спосіб деконтамінації - очищення з подальшою стерилізацією.

Неправильне знезараження ВМП призводить до:

 • Ризику інфікування персоналу;
 • Розвитку алергічних реакцій персоналу через неправильне використання деззасобів і відсутність спеціальних ємностей для проведення знезараження;
 • Пошкодження і псування інструментарію;
 • Надмірних витрат при відсутності відповідних дозуючих систем;
 • Значних економічних збитків для лікарні

Критеріями вибору дезінфікуючих засобів є:

 • Повний спектр антимікробної активності;
 • Ефективність при низьких концентраціях;
 • Універсальність застосування (дезінфекція + очищення);
 • Стійкість при зберіганні і повільне втрачання своїх властивостей;
 • Корозостійкі властивості;
 • Зручність для зберігання та транспортування.

Тільки дотримуючись таких правил можна досягти якості та захистити персонал:

 • Проведення дезінфекції повинно відбуватись у професійних ємкостях;
 • Норма витрат дезінфікуючого засобу використовується дотримуючись методичних рекомендацій;
 • Обов'язковим правилом є витримка необхідного часу експозиції;
 • У ємність спочатку налити воду,а потім дезінфікуючий засіб;
 • При виборі засобу враховувати умови,в яких працює персонал;
 • Вода з дезінфікуючим засобом повинна покривати ВМП;
 • Роз'ємні вироби повинні дезінфікуватись в розібраному вигляді;
 • Медичний персонал повинен працювати, користуючись засобами індивідуального захисту(спеціальний одяг, рукавички, маски).