Нормативна база

Наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0722282-20#n65