Нормативна база

Проєкт наказу міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами "

https://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorovja-ukraini-pro-zatverdzhennja-zahodiv-ta-zasobiv--schodo-poperedzhennja-infikuvannja-pri-provedenni-dogljadu-za-pacientami-