Нормативна база

НАКАЗ МОЗ України від 16.06.2020р. №1411 Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2116282-20#Text