Нормативна база

Наказ МОЗ від 27.10.2020р. № 2438 Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2438282-20#Text