Нормативна база

Рекомендації щодо прийняття заходів по захисту здоров'я в суспільно-освітніх установах у зв'язку із поширенням COVID-19

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf?fbclid=IwAR0ZdpEVkrKfcdLbiFTWof0oskX2Mxd2Dd-sGLJAzHXnrBxbA2qD5Ha4cOQ