Нормативна база

Наказ МОЗ від 25.09.2020р. № 2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1111-20#Text