Нормативна база

НАКАЗ 03.08.2020 № 1777 Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-20#Text