Тести

Правила поводження з медичними відходами у закладах охорони здоров'я

1. Який наказ МОЗ регламентує правила поводження з медичними відходами?

a) № 393 від 11.07.07 р.;     

b) № 798 від 21.09.10 р.;    

c) № 325 від 08.06.15 р.

2. Медичні відходи поділяються на такі категорії (поєднайте відповідності):

a) категорія А                        1) епідемічно небезпечні медичні відходи;

b) категорія В                        2) радіологічно небезпечні медичні відходи;

c) категорія С                        3) епідемічно безпечні медичні відходи;

d) категорія D                       4) токсикологічно небезпечні медичні відходи.

3. Які етапи є обов’язковими у організації системи поводження з відходами?

a) сортування відходів;

b) маркування відходів;

c) знезараження (дезінфекція) відходів;

d) усі відповіді вірні.

4. Відходи у місцях їх утворення збирають протягом:

a) 12 годин;

b) семи днів;

c) робочої зміни;

d) трьох діб.

5. Пакети з відходами категорій В і С, що пройшов дезінфекцію, мають містити:

a) маркування щодо категорії відходів;

b) вид дезінфекції  та дата проведення;

c) дані відповідальної особи, що здійснювала дезінфекцію;

d) усі відповіді вірні.

6. До відходів категорії А належать:

a) пуста коробка з-під ліків;

b) порожня чиста пробірка;

c) харчові відходи венерологічного відділення.

7. Вкажіть, які відходи належать до категорії В:

a) жовчний міхур після холецистектомії, мокротиння хворого на туберкульоз, пуста коробка з-під ліків;

b) мокротиння хворого на туберкульоз, жовчний міхур після холецистектомії, шприци з терапевтичного відділення;

c) пуста коробка з-під ліків, мокротиння хворого на туберкульоз, шприци з терапевтичного відділення;

d) шприци з терапевтичного відділення, пуста коробка з-під ліків, жовчний міхур після холецистектомії.

8. До відходів категорії С належать:

a) розбитий термометр;

b) мокротиння хворого на туберкульоз;

c) рентген-апарат; 

d) використаний шприц з інфекційного відділення. 

 9. На ємкості, в якій проводиться дезінфекція, необхідно розмістити етикетку із зазначенням:

a) назви і концентрація засобу;

b) дати виготовлення засобу;

c) граничного терміну придатності розчину;

d) усі відповіді вірні.

10. Бактерицидні лампи, які вийшли з ладу або строк придатності яких закінчився, належать до медичних відходів категорії: 

a) А;      

b) B;    

c) C;     

d) D.    

ПІП ________________________  Дата ________________________ Бали, % _____________________