Тести

Знезараження виробів медичного призначення

1. Який наказ МОЗ України визначає санітарні норми та правила дезінфекції, ПСО та стерилізації ВМП?

a) № 552 від 11.08.2014 р.;    

b) № 798 від 21.09.2010 р.;      

c) № 236 від 04.04.2012 р.;

2. Стерилізація – це:

a) знищення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів на виробах медичного призначення, крім спор;

b) видалення органічних забруднень та залишків лікувальних препаратів з внутрішніх та зовнішніх поверхонь медичних виробів;

c) процес знищення на виробах медичного призначення усіх видів мікроорганізмів та їх спор. 

3. Мета дезінфекції — запобігти…

a) проникненню хімічних речовин в організм людини;

b) впливу фізичних чинників на організм людини;

c) проникненню інфекційних збудників в організм людини;

d) проникненню спор мікроорганізмів.

4. До методів стерилізації ВМП відносяться усі, крім:

a) фізичного;

b) хімічного;

c) біологічного.

5. Для проведення хімічної стерилізації використовують все, крім:

a) розчинів хімічних засобів;

b) газу;

c) плазми;

d) бактерицидних ламп.

6. Знищення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів на ВМП, а також у їх каналах і порожнинах- це:

a) дезінфекція медичних виробів;

b) стерилізація медичних виробів;

c) очищення медичних виробів.

7. Вкажіть, протягом якого часу вироби у біксах без фільтрів зберігають стерильність:

a) три доби;            

b) шість годин;          

c) добу;                 

d) сім діб.

8. Для хімічної стерилізації використовують наступні групи засобів, крім:

a) альдегіди;

b) перекис водню;

c) надоцтова кислота;

d) ензими.

9. Відмивання виробів від залишків засобу після хімічної стерилізації проводиться: 

a) протічною водою;

b) стерильною водою;

c) фізіологічним розчином.

10. Медичні вироби, простерилізовані без упаковки, до застосування можуть зберігатися у спеціальних камерах для зберігання стерильних матеріалів, обладнаних бактерицидними (ультрафіолетовими) лампами, або на стерильних столах, накритих стерильними простирадлами з дотриманням вимог асептики не більше:

а) 12-ти годин;          

b) однієї доби;          

c) 3-х годин;           

d) 6-ти годин.

11. Засоби якої групи, при недотриманні режиму дезінфекції чи стерилізації згідно з методичними вказівками, можуть спричинити пошкодження та корозію металевого інструментарію?

a) альдегіди;

b) аміни;

c) засоби на основі перекису водню;

d) засоби на основі надоцтової кислоти.

12. Якість передстерилізаційної обробки залежить від:

a) якості мийного засобу, його концентрації і часу обробки;

b) концентрації мийних засобів у розчині;

c) часу, що минув з моменту використання інструментарію до початку його обробки;

d)  усі відповіді вірні.

13. Якість ПСО, а саме наявність залишкової кількості крові, оцінюють шляхом постановки наступної проби:

a) фенолфталеїнової; 

b) азопірамової;

c) пероксидної;

d) йодної.

14. Протягом якого часу необхідно використати медичні вироби, простерилізовані у стерилізаційних контейнерах з моменту їх відкриття ?

a) 12 годин;                               

b) 6 годин;                            

c) 3 години;

15. Які вироби медичного призначення обов’язково підлягають стерилізації?

a) критичні;

b) напівкритичні;

c) некритичні;

d) усі вироби медичного призначення підлягають стерилізації.

16. На ємкості, в якій проводиться дезінфекція, необхідно розмістити етикетку із зазначенням: 

a) назви засобу;

b) концентрації засобу;

c) дати виготовлення засобу;

d) граничного терміну придатності розчину;

e) усі відповіді вірні.

17. Використання сушильних шаф для стерилізації повітряним методом в ЛПЗ

a) не допускається;

b)  допускається;

c)  лише в окремих випадках.

18. Якщо у закладі відсутнє ЦСВ, то ПСО і стерилізацію дозволено проводити у:

a) місцях збору інструментів;

b) спеціально відведеному приміщенні;

c) у будь-якому приміщенні.

19. До фізичних методів стерилізації відносяться:

a) паровий метод;

b) плазмовий метод;

c) газовий метод;

20. Передстерилізаційне очищення – це…

a) видалення органічних забруднень та залишків лікувальних препаратів з внутрішніх та зовнішніх поверхонь медичних виробів перед їх дезінфекцією та стерилізацією;

b) процес знищення на виробах медичного призначення усіх видів мікроорганізмів та їх спор;

c) фізичний або хімічний процес, у результаті якого знищуються всі мікроорганізми (крім спор бактерій).    

ПІП ___________________________________ Дата _________________ Бали, % _____________